POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SOCIETĂȚII MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK S.R.L.

 

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o importantă latură a activităţii noastre, iar în acest sens ne dorim să vă garantăm un standard înalt de transparenţă şi confidenţialitate.

 

Acţionăm cu maximă diligenţă în ce priveşte aplicarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, dar şi a celorlalte prevederi din legislaţia naţională privind protecţia datelor personale.

 

Cuprins:

 1. Calitatea Mewi față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și datele sale de identificare
 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul, temeiul legal, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal și perioada de stocare
 3. Accesul la datele cu caracter personal- destinatari
 4. Transferul datelor cu caracter personal
 5. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Principii privind prelucrarea de date cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Aspecte finale. Modificări în politica de confidențialitate

 

 1. Calitatea Mewi față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și datele sale de identificare

 

Mewi Import Export Agrar Industrietechnik SRL, persoană juridică română, cu sediul în România, jud. Timiș, Orțișoara, DN69 Timișoara-Arad, Km 22, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J35 /2384 /1994, având CUI 6280007 (Mewi sau Societatea) are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carater personal furnizate de dumneavoastră. În situații execepționale, Mewi poate avea și calitatea de operator asociat (de ex. cand organizează un eveniment împreună cu alt colaborator sau cand colaborează cu diverși prestatori).

 

Mewi are desemnată o persoană care îndeplinește rolul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (RDP sau DPO) și care poate fi contactată la adresa [email protected].

 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică în toate relaţiile pe care Societatea le desfăşoară atât cu clienţii acesteia, cât şi cu partenerii de afaceri, furnizorii sau cu oricare alte persoane cu care intră în raporturi de colaborare, conlucrare sau asociere. De asemenea, prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet www.mewi.ro dar şi altor date colectate prin intermediul serviciului de e-mail sau în cadrul unor evenimente organizate de către sau în colaborare cu Mewi.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul și temeiul legal,

 

În cazul în care sunteți clienții noștrii sau potențiali clienți

Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
Comunicarea cu dvs. Date de contact Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
Furnizarea serviciilor Nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresă de email, informaţii privind bunurile achiziționate. Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
Trimiterea articolelor relevante sau newslettere Numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres dacă nu sunteți clientul nostru și temeiul legitim daca sunteți deja clientul nostru și va trimitem informări relevante pentru relația noastră contractuală.
Îndeplinirea unei obligaţii legale impusă de legislaţia naţională şi de asemenea, pentru respectarea hotărârilor judecătoreşti Numele prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor respective Temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală ce incumbă operatorului.

 

În cazul în care sunteți un reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al Mewi – persoană juridică

Scop                 

 

Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
Comunicarea cu dvs. Date de contact Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului dintre Mewi și compania pe care o reprezentați.
Furnizarea serviciilor Nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresă de email, informaţii privind bunurile achiziționate Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului dintre Mewi și compania pe care o reprezentați.
Trimiterea articole relevante sau newslettere Numele dumneavoastră, funcția pe care o deține în cadrul companiei pe care o reprezentați și, în funcție de modalitatea de comunicare aleasă, adresa de e-mail ori numărul de telefon Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres dacă nu sunteți clientul nostru și temeiul legitim daca sunteți deja clientul nostru și va trimitem informări relevante pentru relația noastră contractuală.

 

În cazul în care vizitați sediul societății

Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare

 

Asigurarea securității bunurilor și persoanelor la sediul Mewi Date de identificare (nume, prenume, seria si nr. buletin), nr. mașină, imagine Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este interesul legitim.

 

În cazul în care utilizați site-ul nostru

Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare

 

Adresarea unei întrebări prin rubrica contact Numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, nr. de telefon si localitatea Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este temeiul legitim al Mewi pentru a putea răspunde solicitării dvs. Datele dvs. nu vor fi folosite de Mewi în alt scop și  vor fi stocate atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului.
Funcționalitatea website-ului nostru și posibilitatea dvs. de a-l accesa – pentru mai multe detalii a se consulta Politica de cookie Date prelucrate prin intermediul cookie-urilor utilizate strict pentru funcționalitatea site-ului, adresa IP, data și ora solicitării, diferența de fus orar față de ora medie  (GMT), conținutul cerinței (pagină concretă), starea accesului / HTTP cod de stare, cantitate transmisă de date, site web de pe care vine solicitare, browser, sistemul de operare și interfața sa, limba și versiunea software-ului browser-ului Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este temeiul legitim al Mewi care constă în asigurarea funcționalității website-ului și vizibilitatea business-ului în mediul online. În plus, în caz de atac cibernetic, avem comisii de aplicare a legii cărora trebuie sa le furnizeazăm informațiile necesare în scopul aplicării legii, în acest caz temeiul legitim va fi art. 6 alin. 1 lit. c, îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile. Pentru celelalte categorii de cookie-uri uitilizate, temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră.
Efectuării de statistici, respectiv de îmbunătățirea relației cu dvs. prin intermediul cookie-urilor – pentru mai multe detalii a se consulta Politica de cookie Preferințe, comportamentul dvs. Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres.

 

În cazul în care sunteți participant la un eveniment organizat de sau cu implicarea Mewi

Scop Categorii de date cu character personal Temei de prelucrare
Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea Mewi Nume, preume, imagini foto/video și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct sau de către organizatorul evenimentului la care ați participat, după caz În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a crește gradul de conștientizare cu privire la noutățile și evoluția domeniului agricol.
Realizarea de fotografii / înregistrări video Fotografii/înregistrări video cu participanții la evenimentele organizate de sau cu implicarea Mewi În acest caz, temeiurile de prelucrare sunt următoarele:

Pentru fotografiile/ înregistrările video de ansamblu/ panoramice, ne bazăm pe interesul nostru legitim în desfășurarea și promovarea evenimentelor.

 

Pentru fotografiile/înregistrările video în care figurați în prim-plan, ne bazăm pe consimțământul exprimat de dvs., inclusiv prin gestică, mimică, comportament (spre ex., prin modul de poziționare în cadrul fotografiei/ înregistrării video). Daca nu veți dori să apăreți în astfel de fotografii/ înregistrări video, aveți oricând posibilitatea de a vă adresa direct fotografului.

 

 1. Accesul la datele cu caracter personal- destinatari

 

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terţilor, însă este posibil ca pentru asigurarea unei bune gestionări a raporturilor juridice existente să dezvăluim datele dumneavoastră de contact afiliaţilor nostri din cadrul Societatății, dacă acest lucru este necesar şi reprezintă interesele dumneavoastră.

 

În acest sens, vă informăm că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (persoane împuternicite de operator). Vom accesa doar acele servicii care oferă garanții suficiente pentru protecția datelor dumneavostră cu caracter personal. Vă prezentăm lista serviciilor pe care le accesăm și categoriile de date furnizate acestora:

 

 • Servicii SMTP (comunicare e-mail) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, date de identificare înscrise în cartea de identitate;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, serie și număr ale cărții de identitate.

 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în condiții de securitate pe serverul companiei astfel:

 • timp de 5 ani, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal indicate în facturi;
 • timp de 3 ani, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scopul procesării comenzilor, respectiv în scopul plăților online;
 • o durată de timp egală cu perioada existenței consimțământului dvs., în ceea ce privește adresa dvs. de e-mail utilizată în scop de marketing;
 • o durată de 3 ani de la data rezolvării reclamațiilor și sesizărilor dvs. ori a altor solicitări suport, în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în scopurile respective;
 • alte perioade ce vă vor fi aduse la cunoștință în funcție de prelucrarea ce are loc față de datele dvs. cu caracter personal.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de către Mewi nu sunt transferate în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

 1. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal privind prelucrarea de date cu caracter personal

Mewi a implementat măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016.

 

Mewi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii:

 • principiul prelucrării în mod legal, echitabil și transparent
 • principiului limitării scopului pentru care se prelucrează datele cu caracter personal
 • principiul minimizării datelor cu caracter personal
 • principiul prelucrării doar a datelor valabile/„la zi”
 • principiul limitării perioadei de stocare
 • principiul integrității și confidențialității
 • principiul responsabilității.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1.    Dreptul la informare Aveți dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuată de către Mewi, drept care este respectat în principal prin prezenta informare.
2.    Dreptul de acces la date Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Mewi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, respectiv modalitatea în care vă sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
3.    Dreptul la rectificare  Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Mewi a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
4.    Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate

„dreptul de a fi uitat”

Aveți dreptul de a solicita Mewi să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrează. Acest drept nu este unul absolut, ci se sub anumite condiții. Astfel, vă informăm că că demersul solicitat e posibil:

§  la expirarea duratei prelucrării;

§  dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;

§  dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;

§  dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

§  dacă prelucrarea e ilegală;

§  dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

 

De asemenea, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

5.    Dreptul la restricționarea prelucrării Restricționarea prelucrării se poate solicita atunci când constatați că:

§  datele nu sunt exacte;

§  prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii;

§  Mewi nu mai are nevoie de date, dar dumneavoastră le solicitați pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;

§  vă opuneți prelucrării.

 

Mewi poate continua prelucrarea datelor restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul user-ului/vizitatorului.

6.    Dreptul de portabilitate a datelor Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Mewi către un alt operator de date indicat de dumneavoastră.
7.    Dreptul la opoziție Aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

§  în orice moment, în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că Mewi are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

§  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, în cazul în care datele care vă vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct.

8.    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  Aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
9.    Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați persoanei de contact desemnată în acest sens la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

De asemenea, în cazul în care Mewi v-a încălcat unul dintre drepturile mai sus menționate, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPCP folosind formularul model regăsit pe site-ul www.dataprotection.ro pe care să o transmiteți fie pe adresa de e-mail [email protected] sau la sediul acestora din București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,cod poștal 010336.

Totodată, vă puteți adresa și instanțelor de judecată competente.

Mewi însă dorește ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

 

 

 1. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 

În situaţia în care intervin modificări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne comunicaţi aceste modificări fie prezentându-vă personal la sediul nostru din Orțișoara – DN 69 KM 22, jud. Timiș sau la adresa de e-mail [email protected].

 

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de pierdere rezultată din neconformitatea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră societății Mewi Import Export Agrar Industrietechnik S.R.L.

 

De asemenea, pentru orice alte informaţii privind drepturile dumneavoastră, pentru exercitarea acestora, cât şi pentru retragerea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Orțișoara – DN 69 KM 22, jud. Timiș sau la adresa de e-mail [email protected].