Cariere

Aplică pentru post

Responsabil documente recepţie marfă

Orțișoara, jud Timiș

 

Misiunea postului:

 

- întocmeşte documentele aferente intrărilor şi ieşirilor de marfă (piese de schimb) şi le operează în aplicaţia de gestiune.

Principalele responsabilităţi:
 

-        Introduce în aplicaţia de gestiune datele cu privire la recepţia pieselor de schimb şi la costurile de transport

-        Întocmeşte notele de recepţie pentru marfa achiziţionată atât din intern, cât şi din extern

-        Verifică recepţiile şi retururile de marfă şi operează corecţiile necesare când constată diferenţe cantitative sau calitative

-        Întocmeşte facturi şi avize de însoţire a mărfii, pentru piesele de schimb vândute sau transferate

-        Întocmeşte diverse statistici (situaţii furnizori, ambalaje, deşeuri, ...)

-        Întocmeşte rapoarte pentru managementul companiei

 

 

Candidatul ideal:
 

-          studii medii sau superioare

-          cunoştinţe de contabilitate primară şi gestiune

-          cunoştinţe de operare PC, inclusiv pachetul MS Office

-          cunoaşterea limbii engleze sau germane constituie avantaj

-          experienţa într-un post similar constituie avantaj

-          persoană foarte bine organizată

-          atenţie distributivă

-          spirit de echipă

 

Oferim:

- salariu atractiv, peste media pieţei
- mediu de lucru plăcut

- transport asigurat de companie

- asigurări private de sănătate

Cv-urile se pot trimite şi la adresa: recrutare@mewi.ro

Aplică pentru post

Manager de produs – utilaje pentru viticultură

Misiunea postului:

- lansarea gamei de utilaje dedicate viticulturii şi atingerea targetelor de vânzări  

 

Candidatul ideal:
 

- bune cunoştinţe despre viticultură şi despre utilajele agricole folosite în viticultură

- experienţă în vânzări de echipamente şi utilaje, de preferat utilaje agricole

- foarte bune abilităţi de vânzare şi prezentare

- studii superioare, de dorit într-un domeniu tehnic (mecanică, utilaje, agronomie - viticultură, ...)

- permis de conducere categoria B

- cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj

- cunostinţe de utilizare a calculatorului, inclusiv pachetul Microsoft Office

- disponibilitate pentru deplasări frecvente

 

Principalele responsabilităţi:

- prospectează piaţa în vederea găsirii de noi clienţi

- identifică nevoia clienţilor şi întocmeşte oferte de preţ personalizate

- efectuează vizite şi menţine o relaţie bună cu clienţii din zonă

- oferă clienţilor informaţii tehnice cu privire la caracteristicile utilajelor şi modul de utilizare

- organizează sau participă la acţiuni de promovare a utilajelor comercializate

- consiliază clienţii cu privire la modalităţile de plată sau finanţare

- urmăreşte încasarea contravalorii utilajelor vândute

 

Se oferă:

- salariu atractiv

- comision din vânzări

- maşină se serviciu

- cursuri de formare

- mediu de lucru plăcut

- asigurări private de sănătate

 

Persoanele interesate pot trimite aplicaţia la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.

Aplică pentru post

Online Marketing assistent

Orțișoara, jud Timiș

 

Misiunea postului: Dezvoltarea prezenţei companiei în mediul online.

 

Candidatul ideal

• studii superioare finalizate sau în curs de finalizare, într-una din specializările: comunicare, jurnalism, relaţii Publice

• cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint); cunoaşterea unor programe de editare grafică constituie avantaj

• cunoştinţe foarte bune de limbă engleză, cu aptitudini pentru traducerea documentelor tehnice

• capacitate de analiză, sinteză şi redactare concisă (şi corectă) a informaţiilor

• abilităţi de utilizare (cu folos) a tehnologiei digitale; anii de experienţă anterioară se transformă în plus puncte

• apetit pentru cunoaştere şi dezvoltare

• înclinaţii „tehnice” (vom vorbi despre tractoare şi utilaje agricole)

• persoană pozitivă, caldă, prietenoasă, cu zâmbetul pe buze

• comunică cu mare uşurinţă, stăpânind cu naturaleţe arta conversaţiei

 

 

Responsabilități:

• asistă coordonatorul de marketing în procesul de dezvoltare şi implementare a activităţilor departamentului

• strânge informaţii despre serviciile pe care compania le promovează, despre piaţă şi despre produse, pe care le transformă în „conţinut”

• administrează partea de online şi social media a companiei

• concepe şi trimite newslettere, articole pentru blog, site, ...

• participă activ la toate acţiunile de promovare a companiei (demonstraţii, expoziţii, târguri etc.)

• administrează baza de date (marketing) / CRM (Customer Relationship Management).

 

Ce oferim:

- salariu şi beneficii atractive

- cursuri de formare, la cerere, în domenii identificate ca necesare

- mediu de lucru plăcut şi oportunităţi de dezvoltare

 

Persoanele interesate pot trimite aplicaţia la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.

Aplică pentru post

Tehnician / mecanic utilaje agricole

 

Puncte de lucru: 

Ovidiu – jud. Constanța

Drajna Nouă – jud. Călărași

Stoenești – jud. Brăila

Craiova – jud. Dolj

Valea lui Mihai – jud. Bihor

 

Misiunea postului:

Efectuează servicii de reparaţii şi punere în funcţiune a utilajelor agricole comercializate de MEWI.

 

Candidatul ideal:

- studii tehnice (mecanică, electromecanică, ...)

- experienţă în activităţi de reparaţii, întreţinere, mecanică auto (de preferat în domeniul utilajelor agricole)

- cunoştinţe de lăcătuşerie, sudură, mecanică hidraulică, circuite electrice

- cunoştinţe de operare pe calculator (inclusiv MS Office)

- cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj

- capacitatea de a asimila cu uşurinţă informaţii tehnice

- orientare către client

- disponibilitate pentru deplasări în zona alocată

 

Principalele responsabilități:

- efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole

- efectuează puneri în funcţiune a utilajelor şi instruieşte utilizatorii acestora

- întocmeşte documentele specifice: comenzi de reparaţii, necesar de piese, rapoarte de reparaţii, procese verbale de recepţie, predare – primire

 

Oferim:

- pachet salarial deosebit de atractiv

- bonusuri de performanţă

- cursuri de formare profesională

- mediu plăcut de lucru

- echipamente moderne pentru desfăşurarea activităţii

 

Persoanele interesate pot trimite aplicaţia la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.