Cariere

Aplică pentru post

Responsabil livrări utilaje - Orţişoara, jud. Timiş

Misiunea postului:

 

Prin acţiunile sale, responsabilul de livrări are un puternic impact asupra calității serviciilor oferite clienților, gestionând procesele şi documentele aferente livrărilor de utilaje către clienți.

 

Candidatul ideal:

 

- persoană cu foarte bune abilităţi de comunicare, atât verbală cât şi în scris

- puternică orientare către client

- experienţă într-o poziţie de suport în relaţia cu furnizori, clienţi interni şi externi

- capacitatea de a gestiona cu diplomaţie solicitările şi reclamaţiile clienţilor

- persoană foarte bine organizată

- studii superioare

- cunoaşterea limbii engleze sau germane la nivel avansat

- cunoştinţe de operare pe calculator (inclusiv MS Office)

- capacitatea de a înţelege detalii tehnice

 

Principalele responsabilități:

 

- verifică şi gestionează documentele legate de livrările de utilaje

- soluţionează reclamaţiile legate de livrările de utilaje

- întocmeşte rapoarte de activitate specifice, conform procedurilor interne

- păstrează relaţia cu celelalte departamente şi asigură suport pentru tehnicienii din cadrul departamentului tehnic, în vederea bunei desfăşurări a livrărilor de utilaje agricole

 

Oferim:

 

- pachet salarial atractiv

- bonusuri de performanţă

- tichete de masă

- asigurări private de sănătate

- mediu plăcut de lucru

- transport asigurat de către companie

 

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.

Aplică pentru post

Responsabil administrativ - Orţişoara, jud. Timiş

Misiunea postului:

Responsabilul administrativ are un rol cheie în cadrul departamentului tehnic, asigurând buna funcţionare a facilităţilor companiei (clădiri de birouri, hale, anexe, instalaţiile aferente) şi aprovizionarea cu echipamente şi scule de lucru.

 

Candidatul ideal:

- studii superioare tehnice (construcţii, mecanică, electrotehnică, ...)

- cunoştinţe de bază despre construcţii, întreţinere clădirilor, instalaţii

- iniţiativă

- foarte bune abilităţi de negociere

- abilităţi de comunicare la telefon

- persoană foarte bine organizată

- cunoştinţe de operare pe calculator (inclusiv MS Office)

 

Principalele responsabilități:

 

Mentenanţă clădiri (facility management)

- identifică şi contactează furnizori de servicii de construcţii, arhitectură, instalaţii, amenajări, reparaţii, servicii de pază, deratizare, ...

- transmite cereri de oferte. Evaluează ofertele primite. Negociază condiţiile contractuale.

- gestionează contractele cu colaboratorii şi urmăreşte buna lor derulare

- acordă suport (recomandă furnizori, materiale, preţuri, ...) şefilor de punct de lucru pentru lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări

- poate fi implicat în obţinerea unor autorizaţii

 

Achiziţii:

- Se ocupă de achiziţiile departamentului tehnic: echipamente, utilaje şi scule necesare atelierelor de service, diverse consumabile

- Negociază preţuri de achiziţie, condiţii contractuale

- Propune soluţii de optimizare a costurilor

- Participă la întocmirea bugetelor de cheltuieli ale departamentului; urmăreşte respectarea lor.

 

Oferim:

- pachet salarial atractiv

- tichete de masă

- asigurări private de sănătate

- mediu plăcut de lucru

- transport asigurat de către companie

 

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.

Aplică pentru post

Responsabil documente recepţie marfă

Orțișoara, jud Timiș

 

Misiunea postului:

 

- întocmeşte documentele aferente intrărilor şi ieşirilor de marfă (piese de schimb) şi le operează în aplicaţia de gestiune.

Principalele responsabilităţi:
 

-        Introduce în aplicaţia de gestiune datele cu privire la recepţia pieselor de schimb şi la costurile de transport

-        Întocmeşte notele de recepţie pentru marfa achiziţionată atât din intern, cât şi din extern

-        Verifică recepţiile şi retururile de marfă şi operează corecţiile necesare când constată diferenţe cantitative sau calitative

-        Întocmeşte facturi şi avize de însoţire a mărfii, pentru piesele de schimb vândute sau transferate

-        Întocmeşte diverse statistici (situaţii furnizori, ambalaje, deşeuri, ...)

-        Întocmeşte rapoarte pentru managementul companiei

 

 

Candidatul ideal:
 

-          studii medii sau superioare

-          cunoştinţe de contabilitate primară şi gestiune

-          cunoştinţe de operare PC, inclusiv pachetul MS Office

-          cunoaşterea limbii engleze sau germane constituie avantaj

-          experienţa într-un post similar constituie avantaj

-          persoană foarte bine organizată

-          atenţie distributivă

-          spirit de echipă

 

Oferim:

- salariu atractiv, peste media pieţei
- mediu de lucru plăcut

- transport asigurat de companie

- asigurări private de sănătate

Cv-urile se pot trimite şi la adresa: recrutare@mewi.ro

Aplică pentru post

Tehnician / mecanic utilaje agricole

 

Puncte de lucru: 

Ovidiu – jud. Constanța

Drajna Nouă – jud. Călărași

Stoenești – jud. Giurgiu

Craiova – jud. Dolj

Valea lui Mihai – jud. Bihor

 

Misiunea postului:

Efectuează servicii de reparaţii şi punere în funcţiune a utilajelor agricole comercializate de MEWI.

 

Candidatul ideal:

- studii tehnice (mecanică, electromecanică, ...)

- experienţă în activităţi de reparaţii, întreţinere, mecanică auto (de preferat în domeniul utilajelor agricole)

- cunoştinţe de lăcătuşerie, sudură, mecanică hidraulică, circuite electrice

- cunoştinţe de operare pe calculator (inclusiv MS Office)

- cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj

- capacitatea de a asimila cu uşurinţă informaţii tehnice

- orientare către client

- disponibilitate pentru deplasări în zona alocată

 

Principalele responsabilități:

- efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole

- efectuează puneri în funcţiune a utilajelor şi instruieşte utilizatorii acestora

- întocmeşte documentele specifice: comenzi de reparaţii, necesar de piese, rapoarte de reparaţii, procese verbale de recepţie, predare – primire

 

Oferim:

- pachet salarial deosebit de atractiv

- bonusuri de performanţă

- cursuri de formare profesională

- mediu plăcut de lucru

- echipamente moderne pentru desfăşurarea activităţii

 

Persoanele interesate pot trimite aplicaţia la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.